Search

Die Zukunft Europas: Krieg oder Frieden

Erklärung der Generalversammlung der Ungarischen Paneuropa-Union am 9. Juni 2022

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Europa hält es die Ungarische Paneuropa-Union für notwendig, im Einklang mit dem ursprünglichen Geist der Paneuropa-Bewegung auf den gefährlichen Weg aufmerksam zu machen, auf dem sich Europa befindet und der dem Geist und der Absicht zuwiderläuft, mit der die Paneuropa-Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. In den zerrütteten Verhältnissen des Europas nach dem Ersten Weltkrieg versuchte Richard Coudenhove-Kalergi durch die Initiative der paneuropäischen Bewegung, künftige europäische Kriege zu verhindern, und die Situation ist heute ähnlich.

Europa wird gegen seinen Willen immer mehr in einen Krieg hineingezogen, der nicht in Europas Interesse liegt, der aber Europa den größten Schaden zufügen wird,

sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf den Verlust von Menschenleben, denn die Ukraine und Russland sind europäische Länder.

Wir möchten daran erinnern, dass der unmittelbare Vorläufer des heutigen Krieges der NATO-Beschluss von 2008 ist, der trotz früherer Zusagen der USA und Deutschlands an Gorbatschow und des damaligen Widerstands der Gründerstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – Frankreich, Deutschland, Italien und die Benelux-Länder – der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft anbot.

Es ist nicht in Europas Interesse oder sogar gegen Europas Interessen, die geopolitische Doktrin umzusetzen,

die Brzezinski in seinem Buch „The Great Chessboard“ und die RAND Corporation in ihrer vom USVerteidigungsministerium in Auftrag gegebenen Studie „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground“ dargelegt haben.

Die Ungarische Paneuropäische Union und das ungarische Volk empfinden tiefes Mitgefühl mit den Opfern des Krieges und all jenen, die aus den Kriegsgebieten fliehen mussten. Mehr als 750.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben bisher die ungarische Grenze überquert! Die ungarische Regierung und Nichtregierungsorganisationen tun ihr Möglichstes, um den Opfern der humanitären Katastrophe zu helfen, aber auch die Ungarische Paneuropa-Union engagiert sich für die Flüchtlinge, indem sie aus den Spenden unserer Mitglieder einen Fonds für die Unterbringung und Unterstützung von Familien mit Kindern einrichtet.

Wir sind entsetzt über die Tragödie in der Ukraine, aber wir sehen uns auch in der Verantwortung für die Zukunft Europas als Ganzes, und deshalb glauben wir, dass die

gesamteuropäische Bewegung die Ursachen der Situation analysieren und nach Wegen suchen muss, um Frieden zu schaffen, einen Frieden, der im Interesse Europas liegt

und den legitimen Sicherheitsbedürfnissen aller Parteien Rechnung trägt.

Die Ungarische Paneuropa-Union will nicht nur zu einem raschen Ende des Krieges beitragen, sondern hält es auch für wichtig, daß die Zukunft Europas auf der Bewahrung der europäischen Traditionen und des kulturellen Erbes sowie auf der Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten beruht.

Die EU ist derzeit ein enger Zusammenschluss unabhängiger Länder mit entsprechenden gemeinsamen Institutionen, respektiert aber grundsätzlich die Autonomie der Mitgliedstaaten. Wir sind gegen die so genannte heimliche Gesetzgebung, die immer mehr Macht zentralisiert, während diejenigen, die die Entscheidungen treffen, nicht demokratisch verantwortlich sind. Wir glauben nicht, dass eine föderale Umwandlung der Europäischen Union machbar ist, weil die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die in den Berichten von Werner, Marjolin und MacDougall in den 1970er Jahren als Voraussetzungen für eine Föderation genannt wurden, nicht gegeben sind.

Eine weitere Zentralisierung der Zuständigkeiten würde daher nicht zu einem Bundesstaat, sondern zu einem demokratisch unkontrollierbaren europäischen Imperium führen, was den Grundsätzen der Union und ihrer Vorgängerin, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, grundsätzlich widerspricht.

Wir sind der Meinung, dass die Grundsätze der ungarischen Paneuropa-Union mit denen von Richard Coudenhove-Kalergi und später mit denen der Gründer der Europäischen Union, Robert Schuman, Konrad Adenauer und Alcide de Gasperi, und in ihrem Gefolge mit denen von Otto von Habsburg, Präsident der Paneuropa-Union von 1973 bis 2011, übereinstimmen, die für ein europäisches Ideal eintraten, das auf der Vielfalt der Nationen und der christlichen Zivilisation beruht. Wir sind der Meinung, dass das künftige europäische Aufbauwerk in ihrem Sinne weitergeführt werden muss.

am Budapest, den 09. 06. 2022

Európa jövője: háború vagy béke

Az európai helyzet alakulását tekintve a Magyar Páneurópai Unió szükségesnek látja, hogy a páneurópai mozgalom eredeti szellemiségének megfelelően felhívja a figyelmet arra, hogy Európa veszélyes úton jár, amely ellenkezik azzal a szellemiséggel és szándékkal, amelynek jegyében az első világháború után a páneurópai mozgalom megalakult. Az első világháború utáni Európa szétzilált körülménye között Richard Coudenhove-Kalergi a páneurópai mozgalom kezdeményezésével a jövendő európai háborúkat igyekezett megakadályozni és hasonló a helyzet most is. Európa – akarata ellenére – egyre inkább belesodródik egy olyan háborúba, amely nem európai érdekek miatt tört ki, nem európai érdekeket szolgál, ugyanakkor Európának fogja a legnagyobb kárt okozni, mind gazdasági értelemben, mind emberveszteség tekintetben, hiszen Ukrajna és Oroszország is európai ország.

Szeretnénk emlékeztetni rá, hogy a mai háború közvetlen előzménye az a 2008-as NATO határozat, amely, a Gorbacsovnak tett korábbi amerikai és német ígéretek ellenére, majd az Európai Gazdasági Közösség alapító államai Franciaország, Németország, Olaszország és a Benelux államok ellenkezése mellett mégiscsak felajánlotta a NATO tagságot Ukrajnának. Európának nem fűződik érdeke, sőt Európa érdekei ellen van annak a geopolitikai doktrínának a végrehajtása, amit Brzezinski a „The Great Chessboard” című könyvében, a RAND Corporation pedig a „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground” nevű – az amerikai hadügyminisztérium megrendelésére készült – tanulmányában felvázolt.

A Magyar Páneurópa Unió, és a magyar emberek mélységesen együtt éreznek a háború áldozataival és mindazokkal, akiknek a háború sújtotta területekről menekülnie kell. Ukrajna felől ezidáig több mint 750.000 menekült lépte át a magyar határt! A Magyar Kormány és a civil szervezetek mindent megtesznek a humanitárius katasztrófa áldozatainak megsegítéséért, de a Magyar Páneurópa Unió is részt vesz a menekültek segítésében azzal, hogy tagjaink adományaiból alapot teremtve, gyermekes családok elszállásolását, támogatását is megszervezte.

Megdöbbenéssel látjuk az ukrajnai tragédiát, ugyanakkor felelősnek tartjuk magunkat egész Európa jövőjéért is, éppen ezért az a véleményünk, hogy a Páneurópa mozgalomnak elemeznie is kell a kialakult helyzet okait, és keresnie kell a béke megteremtésének lehetőségeit, olyan békét, amely Európa érdekiből indul ki és figyelembe veszi valamennyi fél jogos biztonsági igényeit.

A háború mielőbbi befejezéséhez való hozzájárulás mellett a Magyar Páneurópai Unió fontosnak tartja, hogy Európa jövője az európai hagyományok és kulturális örökség megőrzésére, az egyes tagállamok társadalmi és gazdasági sajátosságainak figyelembevételére épüljön.

Az EU jelenleg független országok szoros szövetsége, megfelelő közös intézményekkel, de elvileg tiszteletben tartja a tagállamok autonómiáját. Ellenezzük az úgynevezett lopakodó jogalkotást, amely egyre több hatalmat központosít, miközben azok, akik a döntéseket hozzák, demokratikus úton nem elszámoltathatók. Nem tartjuk megvalósíthatónak az Európai Unió föderatív átalakítását, mert azok a gazdasági és társadalmi feltételek, amelyeket a még az 1970-es években készült Werner, Marjolin és MacDougall jelentések a föderáció előfeltételeiként feltártak, nem állnak rendelkezésre. Épp ezért a hatáskörök további centralizációja nem föderális államhoz, hanem egy demokratikusan ellenőrizhetetlen európai birodalmat eredményezne, ami alapvetően ellentmond az unió és elődje az Európai gazdasági Közösség alapelveinek.

Úgy véljük, a Magyar Páneurópai Unió alapelvei megfelelnek annak, amit Richard Coudenhove-Kalergi, majd később az Európai Unió alapítói Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi és a nyomukban Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió 1973-2011 között a mozgalom elnöke vallott, akik a nemzetek sokszínűségére és a keresztény civilizációra épülő Európa-eszmény hívei voltak. Hisszük, hogy az ő szellemüknek megfelelően kell Európa jövőbeliépítését is folytatni.

A Magyar Páneurópai Unió 2022. évi küldöttgyűlésének határozatát Lóránt Károly foglalta írásba.

2 Kommentare

  1. 1. Ukrajnának oroszok által aláírt papírja van arról, hogy a NATO és az EU tagja lehet.
    2. A háború oka Putyin és köreinek félelme a szomszédban születő demokráciától, továbbá Putyin szerződésszegése a Budapesti Memorandumot illetően, illetve Orbán magyarokat, EU-t, NATO-t és demokráciát is eláruló politikája Putyin támogatásával.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert