Search

Erklärung über die ungarisch-slowakische Zusammengehörigkeit

12. September 2022, Verein Charta XXI/Stiftung Tunega, Púcik und Tesár

Die Unterzeichnenden, ihre Heimat liebenden und ihre Nationen behütenden Slowaken und Ungarn suchen im Zeichen des Gedankens von „vergeben und um Vergebung bitten“ im aufrichtigen Dialog nach Möglichkeiten der ungarisch-slowakischen Solidarität und des gemeinsamen Handelns.

Etliche Herausforderungen stehen uns bevor, daher sind wir der Ansicht, dass es aufgrund unserer gemeinsamen Interessen eine drängende Pflicht ist, die gutnachbarlichen Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei zu stärken und auf eine geistige Basis zu stellen. Für eine Verbesserung der slowakisch-ungarischen Beziehungen reicht es nicht aus, wenn lediglich Kirchenführer und die staatliche Führung sie anstreben, sondern es ist notwendig, dass das Bedürfnis der Zusammengehörigkeit und das Bewusstsein, aufeinander angewiesen zu sein, die Denkweise beider Nationen durchdringt.

Unsere gemeinsam erlebte, tausendjährige historische Vergangenheit ist beispiellos und hinterließ derart tiefe Spuren der Zusammengehörigkeit, die bis heute erhalten sind, obwohl wir bei den Versuchen, eine jeweils eigene nationale Existenz herzustellen, einander tief sitzende Wunden zugefügt haben. Die Erinnerung an die Vergangenheit, an das gemeinsam aufgebaute und verteidigte historische Ungarn verbindet uns vielmehr, als sie uns trennt, denn es handelt sich dabei um unser gemeinsames Erbe. Zuversichtlich stimmt, dass in der Slowakei immer öfter zu hören ist, dass es keine tausendjährige Unterdrückung durch die Ungarn gegeben hat und dass auch die Gesellschaft in Ungarn dabei ist, zu erkennen, dass ihre Heimat seit der Landnahme stets ein mehrsprachiger Staat gewesen ist.

Im Hinblick auf die guten ungarisch-slowakischen Beziehungen ist es der Schlüssel, dass die in der Slowakei lebenden Ungarn und die in Ungarn lebenden Slowaken sich in ihrer jeweiligen Heimat wohl aufgehoben fühlen. Wichtig ist der gesetzliche Schutz der Rechte der Minderheiten und genauso wichtig ist es, einander gegenseitig kennen zu lernen, zu akzeptieren und miteinander zusammen zu arbeiten. Der erste Schritt zum Kennenlernen kann das Verständnis für die Interessen und Gesichtspunkte der jeweils anderen, die gegenseitige Aufdeckung und Vermittlung der Schlüsselfragen in der ungarischen und slowakischen Erinnerungskultur sein.

Im Sinne der Annäherung drängen wir auf die gegenseitige Vermittlung des jeweils anderen Landes und der jeweils anderen Kultur in den öffentlichen Bildungseinrichtungen und in den Massenmedien. Wichtig ist uns, dass zumindest die Schülerinnen und Schüler der grenznahen Schulen neben der Mehrheitssprache sich auch die Sprache und die Kultur des Nachbarlandes aneignen sollen.

Wir empfehlen den Regierungen unserer Länder die Einrichtung einer gemeinsamen Kulturstiftung zur Förderung der grenzübergreifenden gesellschaftlichen Beziehungen, der Vermittlung unserer gemeinsamen Geschichte, wie auch zur Stärkung des Gefühls der Zusammengehörigkeit insbesondere bei den Angehörigen jüngerer Generationen.

Die Erklärung des ungarischen Vereins Charta XXI. und der slowakischen Stiftung Tunega, Púcik und Tesár (Nadácia Tunegu, Púcika a Tesára) betrachten wir als Anfang eines Veränderungsprozesses. Unsere gemeinsame Stellungnahme wird in unseren beiden Ländern veröffentlicht, damit sich uns ein jeder durch Unterschriften anschließen kann.

Bratislava/Pozsony und Budapest, den 15. August 2022

Verein Charta XXI. , H-1052 Budapest, Piarista köz 1. www.chartaxxi.eu info@chartaxxi.eu

Nadácia Tunegu, Púcika a Tesára, Sulekova 2, SK-81106 Bratislava, nadacia@ntpt.sk

MAGYARUL:

NYILATKOZAT A MAGYAR-SZLOVÁK ÖSSZATARTOZÁSRÓL

Alulírott hazájukat szerető és nemzetüket féltő szlovákok és magyarok a „megbocsátunk és bocsánatot kérünk” gondolat jegyében őszinte párbeszédben keressük a magyar-szlovák szolidaritás és közös cselekvés lehetőségeit.

Sok kihívás áll előttünk, ezért úgy gondoljuk, hogy közös érekeinek alapján sürgető kötelességünk erősíteni és szellemi alapokra helyezni a Magyarország és Szlovákia közöttjószomszédi kapcsolatokat. A szlovák-magyar kapcsolatok javulásához nem elég, ha csak az egyházi és az állami vezetők törekszenek rá, szükséges az is, hogy az összetartozás igénye és az egymásra utaltság tudata mindkét nemzet gondolkodását átjárja.

A közösen átélt ezeréves történeti múltunk példanélküli, az összetartozás olyan mély nyomait hagyta bennünk, melyek máig fennmaradtak, noha az önálló nemzeti lét megteremtésének kísérletei során súlyos sérelmeket okoztunk egymásnak. A múlt, az együtt épített és védett történelmi Magyarország emléke összeköt, és nem elválaszt, hiszen közös rökségünkről van szó. Biztató, hogy egyre többen mondják ki Szlovákiában, hogy nem volt ezeréves magyar elnyomás, és az is, hogy a magyar társadalom kezdi felismerni: hazája a honfoglalás óta mindig többnyelvű állam volt.

A jó magyar-szlovák kapcsolatok szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Szlovákiában élő magyarok és a Magyarországon élő szlovákok otthon érezzék magukat a szülőföldjükön. Fontos a kisebbségi jogok törvényes védelme, ugyanilyen fontos egymás kölcsönös megismerése, elfogadása és az együttműködés. A megismerés első lépése egymás szempontjainak megértése lehet, a magyar és a szlovák emlékezet kulcskérdéseinek kölcsönös feltárása, megismertetése.

A közeledés érdekében szorgalmazzuk egymás országának és kultúrájának kölcsönös ismertetését a közoktatásban és a tömegtájékoztatásban. Fontosnak tartjuk, hogy legalább a határközeli többségi nyelvű iskolák tanulói a szomszédos ország nyelvét és kultúráját tanulják.

Javasoljuk országaink kormányainak egy közös kulturális alapítvány létrehozását a határon átnyúló társadalmi kapcsolatok támogatására, közös történelmünk megismerésének támogatására, az összetartozás érzésének erősítésére, különösen a fiatalabb generáció körében.

Ezt a magyar Charta XXI. Egyesület és a szlovák Tunega, Púčik és Tesár Alapítvány (Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára) által kiadott nyilatkozatot egy folyamat kezdetének tekintjük. Közös állásfoglalásunkat mindkét országban nyilvánosságra hozzuk, és lehetővé tesszük, hogy ahhoz aláírásával bárki csatlakozhasson.

Kelt Pozsonyban és Budapesten, 2022. augusztus 15-én.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert